Je kent het vast wel als leidinggevende. Een medewerker functioneert niet naar behoren en wordt vrijgesteld van werk om een loopbaantraject te volgen zonder duidelijke exit afspraken vooraf. Na een jaar kostbare begeleiding blijkt dat er “belemmerende factoren” zijn die het vinden van een nieuwe baan onmogelijk hebben gemaakt. Om in loopbaan termen te spreken: het “voorkeursscenario” bleek een onhaalbaar “droomscenario”. Ondertussen klopt de medewerker weer aan bij zijn leidinggevende met het verzoek om werk. Hoe kan dit en, vooral, hoe voorkom je dit?

Pas laat zicht op arbeidsmarkt kansen
Een loopbaantraject bestaat op hoofdlijnen uit het beantwoorden van de volgende vragen:
Wie ben ik? Hoe gedraag ik me in verschillende situaties?
Wat wil ik? Wat motiveert mij in het werk? Welke werkactiviteiten hebben mijn interesse?
Wat kan ik? Wat zijn mijn vaardigheden en competenties? Wat ga ik verder ontwikkelen?
Welke beroepen spreken mij aan en welke opleidingen horen daarbij?
Hoe vind en verwerf ik mijn nieuwe baan?
Vaak houdt men ook deze volgorde aan (stap 1 tot en met 5). Duidelijk is dat pas laat in beeld komt wat iemand zijn arbeidsmarktkansen écht zijn. En of zijn ambities, wensen en mogelijkheden realistisch zijn.

Hoe kan dit toch?
Er zijn tal van factoren die hierop van invloed zijn.
De kwaliteiten van een loopbaanadviseur, onervarenheid van een leidinggevende en/of tijdsgebrek van een HR adviseur.
Een opgeknipt traject tussen arbeidsmarktoriëntatie door een loopbaanadviseur en arbeidsmarkt activatie door een jobhunter.
Het beperkte bedrag wat een traject mag kosten in combinatie met de beperkte tijd die aan het einde van een traject resteert.
De manier waarop je inzichten over een persoon relateert aan diens plek op de arbeidsmarkt. Waar zijn de vacatures die echt passen en met wie moet je netwerken?
Maar hoe voorkom je dat mensen pas veel te laat focussen op de beste kansen?

#Arbeidsmarktinfrastructuur
Tot op heden was het ook maar zeer beperkt mogelijk om resultaten van een medewerker uit loopbaantests, beperkingen (re-integratie), vaardigheden en opleidingen direct en duurzaam te relateren aan alle (online) vacatures. Big data van de arbeidsmarkt ontbrak. Een structuur om die aan individuele medewerkers te verbinden was er niet. Maar gelukkig is dit verleden tijd. Sollicity = Arbeidsmarktinfrastructuur.
Wendbaar Werken PRO is de SAAS oplossing om persoonlijke inzichten m.b.v. 20 categorieën direct te relateren aan de totale arbeidsmarkt en geeft steeds weer een nieuwe boost aan het opbouwen van netwerken en het vinden van een nieuwe baan.

Van arbeidsmarktoriëntatie naar -activatie
Terug naar de casus waarbij nu in de praktijk Wendbaar Werken PRO wordt ingezet.
Op ieder gewenst moment in het traject kunnen inzichten worden getoetst over wat het betekent voor iemands kansen op de arbeidsmarkt. Je kunt dit laten zien met gerichte data of met vooraf ingestelde rapporten. Inzichten over bijvoorbeeld opleiding, vaardigheden, beperkingen, persoonlijkheidskenmerken, reistijd, sector, aantal medewerkers, contractvorm. 20 categorieën vormen de verbinding van de medewerker met de arbeidsmarkt. Altijd live. Altijd op maat. Zo voorkom je met big data over de arbeidsmarkt dat je later tijdens een traject erachter komt dat er een droomscenario werd nagestreefd zonder resultaat. Zou bouwt een medewerker concreet ervaring op met de knoppen waaraan je kunt draaien als het gaat om het verbeteren van je duurzame inzetbaarheid.
Met Wendbaar Werken PRO heeft de medewerker continue online toegang tot de arbeidsmarkt. Hij activeert zichzelf in het vinden van een nieuwe baan en krijgt daarbij de best mogelijke ondersteuning. Desgewenst begeleidt door een e-coach.

Er is tegenwoordig zoveel mogelijk. Geef jouw kandidaten of medewerkers waar ze recht op hebben: aansluiting op de arbeidsmarkt, praktische ondersteuning bij het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid, meer handelingsperspectieven. Dit betaalt zich, niet alleen financieel, dubbel en dwars terug in een wendbare organisatie en medewerkers.